Байланыш

Борбордук офис:

Бишкек ш., Разаков коч. 28

Кызуу байланыш : 0(312)909090 (0559,0777,0700)906490

Кабылдама:

тел.: +996 312 911626

Техникалык колдоо:

Тел.: +996 312 911 631

e-mail: support.kg@qiwi.com

Маркетинга болуму:

Тел.: +996 312 911 625, +996 312 911 635

IT-болуму:

Тел.: +996 312 911 630