QIWI жөнүндө кыскача

Сиз бардык жаңылыктарга көз салгыңыз жана QIWI төлөм сервисинен ыкчам маалымат алып тургуңуз келеби?

Сиз бул жерден керектүү нерселердин баарын табасыз:
  • QIWI фирмалык стили «Фирмалык стиль» бөлүмүндө кеңири сүрөттөлгөн;
  • QIWI жөнүндөгү кызыктуу жана пайдалуу сюжеттер «Роликтер» бөлүмүндө;
  • Сервис жөнүндөгү эң кызыктуу жана маанилүү публикациялар «Публикациялар» бөлүмүндө;
  • Иш-чаралар жөнүндө маалымат «Окуялар» бөлүмүндө.