QIWI менен кызматташуу

QIWI төлөө системасы менен кызматташуу ар кандай өнүмдөрдүн жана кызматтардын акысын тез жана кошумча чыгымсыз уюштурууга, төлөө түйүндөрүнүн инфратүзүмүн кеңейтүүгө, ошондой эле колдонуучулар жана жарнак берүүчүлөр арасында интерактивдүү байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Агенттерге

Бир жылдын ичинде өзүн актай турган өзүңүздүн пайдалуу бизнесиңизди эң кичине инвестицияларды салып жана иштин бардык баскычтарында кесипкөй колдоо менен түзүүгө Сизге QIWI төлөм сервиси жардам берет. Биздин агентибиз болуңуз жана төлөм терминалдары Сиздин кирешеңиздин кошумча же негизги булагы болуп калат.

Провайдерлерге

QIWI – кызматтардын акысын төлөөнүн эң жеткиликтүү жолу, ал өзүн 14 өлкөдө жакшы тааныштырды жана өз ишмердүүлүгүн географиялык жактан кеңейтүүнү улантууда. QIWI күнүмдүк кызматтардын акысын Кыргызстандын ири шаарларында жана калктуу конуштарында күнүнө 24 саат, жумасына 7 күн иштеген терминалдарда төлөөгө мүмкүнчүлүк берет жана чектерин уламдан-улам кеңейтүүдө. Сиздин кардарларыңызга 1000-ден ашуун төлөм кабыл алуу түйүндөрүндө төлөөгө ыңгайлуу болот, жана натыйжада Сиздин кардарларыңыздан акча алган убактыңыз азайат. Төлөм терминалдарынын кеңири таралганынын аркасы менен Сиздин пайдаңызга төлөөнүн саны, демек, Сиздин кирешеңиз да көбөйөт.

Жарнак берүүчүлөргө

Бүгүнкү күндө QIWI-жарнак 500-дөн ашуун QIWI төлөм терминалын камтыйт, аудиториянын айлык өлчөмү Чүй, Ош жана Ысык-Көл облустарында жашаган 1,5 млн-дон ашуун керектөөчүнү түзөт. Бардык терминалдар киши өтө көп өткөн жерлерде (соода жана кеңсе борборлору, аэропорттор жана бекеттер, окуу жайлары жана дарылоо борборлору) жайгашкан.
  
Кызматташуунун артыкчылыктары:
  • транзакция күн сайын иштетилет. Ишенимдүү жана ыкчам өткөрүү.
  • төлөм терминалы. Кыргызстандагы эң ири төлөм кабыл алуу пункту.
  • провайдер бүгүнкү күндө QIWI төлөм сервиси менен кызматташат.
  • QIWI брендин билет жана сервистен пайдаланат.